Terugkeer in de maatschappij

Wanneer een (ex-) gedetineerde of tbs’er met (proef)verlof gaat of terugkeert in de maatschappij, kan dat onrust veroorzaken in een gemeente en bij mogelijke slachtoffers. Daarom is het belangrijk burgemeesters én slachtoffers tijdig te informeren. Zo kan er beoordeeld worden of er als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan.

De burgemeester beslist vervolgens of er maatregelen moeten worden getroffen om deze verstoringen te voorkomen. Dit is niet alleen bedoeld voor de bescherming van de belangen van de samenleving en het slachtoffer, maar ook ter voorkoming van problemen voor de (ex-)justitiabele.

In de informatie-uitwisseling tussen burgemeesters en slachtoffers spelen wij een belangrijke rol. We werken hierbij nauw samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zij leveren ons  belangrijke informatie. Met ons Informatieportaal justitiabelen (Injus) voorzien wij onze partners op cruciale momenten van de juiste detentie-informatie.

Op het juiste moment leveren wij informatie aan het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) van het Openbaar Ministerie. Zij informeren slachtoffers en nabestaanden. Burgemeesters worden op tijd door Injus geïnformeerd. Injus levert ook relevante detentie-informatie aan gemeenten t.b.v. de re-integratie van een gedetineerde in de gemeente van huisvesting. Samen met de Penitentiaire Inriching en de nazorgcoördinator van de gemeente, kan de gedetineerde zich goed voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij.

Bijna alle Nederlandse gemeenten maken gebruik van de informatie die in Injus staat. Daarnaast kunnen ook andere justitie-partners gebruik maken van correcte en actuele informatie over de verblijfplaats, het vrijkomen en het verlof van gedetineerden.