Klachtenregeling

Waar mensen werken, gaat weleens iets mis.  Dit kan dus ook gebeuren bij de Justitiële Informatiedienst. Heeft u in het contact met ons een klacht over gedragingen van Justid of over onze medewerkers? Neem dan schriftelijk (via Postbus 337, 7600 AH Almelo) contact met ons op. Op die manier willen we graag uw klacht naar tevredenheid oplossen en in de toekomst voorkomen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De ontvangst van uw klacht bevestigen wij schriftelijk of per e-mail. Onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst onderzoeken we de klacht. We vragen u of u gehoord wilt worden. Dit bent u niet verplicht. U ontvangt schriftelijk bericht over de uitkomst en de conclusie. We doen ons best om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. De wettelijke termijn is zes weken.

Wat moet ik doen als ik vragen heb over mijn ingediende klacht?

Voor deze vragen kunt u terecht bij ons directiesecretariaat via directiesecretariaat@justid.nl of via telefoonnummer 088 998 90 00.

Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen?

• Als uw klacht feiten betreft die meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.

• Als uw klacht al eerder behandeld is volgens deze klachtenprocedure.

• Als uw klacht betrekking heeft op de uitvoering van wetten en besluiten (daarvoor is de bezwaar- en beroepsprocedure).

En als ik na afhandeling niet tevreden ben?

U bent het niet eens met de manier waarop uw klacht schriftelijk is afgehandeld. Dan kunt u zich binnen één jaar na datum van de antwoordbrief wenden tot de Nationale ombudsman: 0800 - 33 55 555.

NB: Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen over de dienstverlening van een overheidsinstelling. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De klachtenprocedure die de Justitiële Informatiedienst heeft opgesteld, volgt deze wet en de klachtenregeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.