Wat doet de Justitiële Informatiedienst?

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. Dat is onze missie. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie. Deze laatste twee zinnen vormen onze visie.

Het verhaal van de Justitiële Informatiedienst

Cruciale informatie op het juiste moment

Sommige informatie is zó belangrijk dat het mensenlevens kan veranderen. Strafrechtelijke veroordelingen, de uithuisplaatsing van kinderen of het opsporen van terroristen; het staat of valt bij betrouwbare informatie. De Justitiële Informatiedienst, kortweg Justid, maakt dit soort cruciale informatie beschikbaar en verbindt het tussen de juiste instanties. Zo weet de ene hand van justitie wat de andere hand doet en dat maakt Nederland veiliger en rechtvaardiger.

Vingerafdrukken, informatie over gezinssituaties, over iemands strafverleden, over een dader die vrijkomt of identiteitsfraude. Het is een greep uit de veelheid van gegevens die wij bewaren, bewaken en delen, met de juiste personen natuurlijk. Het gaat hierbij namelijk vaak om belangrijke en strikt vertrouwelijke informatie, die cruciaal kan zijn voor het verloop van gebeurtenissen en impact kan hebben op mensenlevens. Die informatie verbinden, dat is wat wij doen.

In 2006 zijn wij in het leven geroepen met als doel cruciale justitiële informatie eenvoudiger en sneller te delen binnen overheidsinstanties. Inmiddels doen we dat met bijna 600 professionals, vanuit de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen. Gezamenlijk bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Maatschappelijk relevant, nu en in de toekomst

De afgelopen jaren heeft de Justitiële Informatiedienst een positie opgebouwd als toonaangevende en betrouwbare partner in de strafrecht-, jeugd- en migratieketen, zowel in Nederland als op Europees niveau. Altijd ter ondersteuning van de betrokken professional, altijd met het oogmerk om informatie over personen op een integrale en integere wijze beschikbaar te stellen; wie is een persoon en wat heeft hij of zij op zijn of haar kerfstok? Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en bedenken slimme oplossingen, zodat onze partners hun maatschappelijke taak efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Cruciale informatie op het juiste moment… voor een veiliger en rechtvaardiger Nederland.