Werken bij Justid

De Justitiële Informatiedienst is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een organisatie die zorgt dat de ene hand van justitie weet wat de andere doet. Allemaal voor een veiliger Nederland. Wij zorgen er voor dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. Dat is onze missie. Wij bouwen aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie. Bouw jij verder mee?

Bekijk onze vacatures op Werken voor Nederland. Daar vind je ook al onze stages.

Open sollicitatie sturen? Dat kan hier! 

Ook stagiaires nodigen we van harte uit om een open sollicitatie te sturen. Dat kan hier.

Werken bij Justid, is werken voor een veilig Nederland.

Er wordt continu en overal informatie over ons verzameld.

Wat eten we graag? Reizen we met de trein of liever met de auto? Welke films kijken we? 

Die data wordt bijvoorbeeld gebruikt om gericht en efficiënt reclame te maken. Binnen het domein van de justitiële ketens wordt ook informatie over personen verzameld. 

Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning…

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt met veel zorg behandeld. Het is namelijk van groot belang dat de juiste en volledige informatie beschikbaar is voor bevoegden. Er daar komen wij in beeld.

Wij zijn Justid!

De justitiële informatiedienst.

Een slimme en unieke organisatie die zorgt dat de ene hand van justitie weet wat de andere doet.
Dat doen we door een integer en integraal persoonsbeeld beschikbaar te maken voor onze partners.

En dat begint allemaal bij het aanhouden van een verdachte door de politie. 

Aan de hand van een identiteitsbewijs, vingerafdrukken en een foto wordt een eerste persoonsbeeld digitaal opgesteld.
Wij zorgen er voor dat die gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn ook voor andere partners in de justitiële ketens; op tijd, op maat en op niveau.

Omdat wij met alle ketenpartners te maken hebben, spelen wij een cruciale rol in de informatievoorziening.

Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon; een integer persoonsbeeld noemen we dat. 

Daarnaast zorgen we dat dat persoonsbeeld zo volledig mogelijk is. Dat noemen we een integraal persoonsbeeld

Op die manier hebben onze partners direct inzicht in de actuele gegevens over een persoon en hoeven zij niet meer te wachten op allerlei papieren dossiers.

Door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren, maken wij dit mogelijk. Natuurlijk in nauwe samenwerking met onze partners.

Simpel gezegd, Justid zorgt ervoor dat de partners binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdig over de juiste en volledige informatie kunnen beschikken. 

En die cruciale rol van informatiespecialist spelen we, naast de strafrechtketen, ook in de Jeugd- en Vreemdelingenketen.

Dat maakt de Rechtshandhaving en Rechtspleging in Nederland effectiever en efficiënter. 

Vanuit de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen zijn we het doen wij ons werk.

En daarnaast zijn we ook nog een belangrijke gesprekspartner in Europa.

En daarmee dragen we bij aan een veiliger en rechtvaardigere samenleving.


Wij zijn Justid!

Arbeidsvoorwaarden

Wat maakt jou 100% Justid?

Met zo'n 500 medewerkers vormen we de Justitiële Informatiedienst, kortweg Justid. We werken vooral vanuit de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen of vanuit huis. Waar we ook zijn en werken, we vinden het belangrijk dat je met plezier aan het werk gaat. Werkgeluk is een groot goed. 

De beschrijving en invulling van de verschillende functies is gebaseerd op het creëren van uitdagende werkpakketten en loopbaanpaden. Samen maken we Justid tot de mooie organisatie die het nu is. Met elkaar vormen we een werkgemeenschap die bestaat uit verschillende unieke talenten. We waarderen elkaar dan ook om wie we zijn en wat iedereen bijdraagt aan onze organisatie. En daarbij hoort dat we ons als individu en als organisatie doorlopend ontwikkelen. Uiteraard speel je als medewerker van Justid hierin een cruciale rol, omdat de dagelijkse besluiten, acties en communicatie de basis van Justid vormen. Dit doen we aan de hand van onze kernwaarden: Nieuwsgierig, innovatief, betrouwbaar, samenwerken en daadkracht. 

Sommige informatie is zó belangrijk dat het mensenlevens kan veranderen. Strafrechtelijke veroordelingen, de uithuisplaatsing van kinderen of het opsporen van terroristen; het staat of valt bij betrouwbare informatie. De Justitiële Informatiedienst, kortweg Justid, maakt dit soort cruciale informatie beschikbaar en verbindt het tussen de juiste instanties. Maak kennis met de collega's die dat mede mogelijk maken, allemaal vanuit hun eigen vakgebied.