Leidende identiteit strafrechtketen

Vaststellen van de juiste leidende identiteit voor de strafrechtketen zodat de gehele strafrechtketen hierover kan beschikken en de juiste persoon wordt berecht. 

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau   (CJIB);
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Voordelen

Alle organisaties binnen de strafrechtketen beschikken over de juiste gegevens van de betrokkene, met als gevolg dat onder meer de juiste persoon wordt berecht en gedocumenteerd. Mocht er twijfel bestaat over de identitieit worden de ketenpartners hierover geinformeerd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. 

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau   (CJIB);
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Hoe werkt het?