Juridisch advies op privacy gebied SCPV

Het Servicecentrum Privacy en Veiligheid (SCPV) van de Justitiële Informatiedienst (Justid) is een expertisecentrum op het gebied van de juridische expertise van privacy. Het SCPV ondersteunt medewerkers van het Bestuursdepartement en organisaties die werkzaam zijn op het terrein van Justitie en Veiligheid om de toepasselijke kaders vast te stellen en de juiste afweging te maken (bij het nemen van besluiten) over wanneer en hoe op rechtmatige wijze persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt.

Het SCPV verzorgt de tweedelijns advisering op het gebied van privacy. Dit betekent dat de adviesverzoeken die aan het SCPV worden voorgelegd betrekking hebben op de meer complexe privacyvraagstukken.

Doelgroep

Alle organisaties binnen de JenV keten en dienstonderdelen zoals:

  • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
  • Inkoop;
  • DRC;
  • Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's (DGP&V).

Voordelen

De expertise van het SCPV helpt om de toepasselijke kaders vast te stellen en de juiste afweging te maken (bij het nemen van besluiten) over wanneer en hoe op rechtmatige wijze persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Zowel onderdelen van het departement van JenV zelf als organisaties die werkzaam zijn op het gebied van Justitie en Veiligheid. Hiertoe behoren onder meer de RvdK, Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en DGP&V.

Hoe werkt het?