Basisniveau dienstverlening

Het doel van dit document is het definiëren van het basisniveau van de door de Justitiële Informatiedienst (Justid) geleverde diensten. Uitgangspunt hierbij is dat Justid invulling geeft aan de continuïteit van de diensten en aan de behoeften van de afnemers.

Ten opzichte van het basisniveau dienstverlening (BND) worden specifieke (aanvullende) afspraken tussen Justid en opdrachtgevers vastgelegd in gezamenlijk op te stellen dienstenniveau overeenkomsten (DNO’s).