e-Justice Communication through Online Data Exchange (e-CODEX)

Met de Europese digitale infrastructuur e-CODEX kan op een veilige manier grensoverschrijdende digitale informatie worden uitgewisseld tussen rechtbanken, openbaar aanklagers en andere bevoegde autoriteiten. Daardoor hebben burgers, bedrijven en juridische professionals in heel Europa gemakkelijk toegang tot grensoverschrijdende justitiële rechtsprocedures, zowel op het terrein van het strafrecht als het civiele recht.

Doelgroep

Iedere organisatie binnen het domein van JenV die grensoverschrijdende samenwerkingsprocessen digitaal wil ondersteunen. Hiervoor moet dan wel een Europese juridische basis bestaan.

Het kunnen ook samenwerkingen buiten de grenzen van de Europese Unie zijn. Voorbeeld: voor het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen is het mogelijk om via e-CODEX dienstverlening digitaal wereldwijd samenwerken te werken met partners die bij de Haagse Conferentie (HCCH) zijn aangesloten.

De e-CODEX dienstverlening is ook beschikbaar voor organisaties buiten het JenV-domein waarvoor op EU niveau de wettelijke basis wel in het Justitie domein (DG JUST) is vastgelegd. Voorbeeld: samenwerkingen in het kader van de handelsregisters.

Voordelen

  • e-CODEX vereenvoudigt de digitale uitwisseling tussen verschillende nationale rechtsstelsels;
  • De digitale procesintegratie voorkomt vertragingen in grensoverschrijdende rechtsprocedures;
  • Interoperabiliteit vormt het basisprincipe van e-CODEX. Bestaande nationale oplossingen blijven gerespecteerd, dus je bent ‘baas in eigen koninkrijk’;
  • e-CODEX is een generieke oplossing en in principe herbruikbaar in meerdere werkprocessen en procedures. Er is slechts 1 koppelvlak nodig voor communicatie met alle lidstaten.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Betrokken organisaties in een Europese rechtsprocedure. Bijvoorbeeld:

  • uitvoeringsdiensten;
  • rechtspraak;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • advocatuur;
  • notarissen;
  • deurwaarders.

Hoe werkt het?