Canoniek Datamodel Strafrechtketen

Het Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM) van de strafrechtketen is het standaard gehanteerde gegevensmodel voor de ketenpartners waarin definities en structuur voor de uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd. Canoniek betekent hier dat het niet een willekeurig model, maar het voorkeursmodel betreft. Het model en alle andere relevante informatie betreffende CDM is te vinden via Het Interoperabiliteitsplatform.

De opdrachtgever is het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).

Doelgroep

Voor alle organisaties en medewerkers van JenV.

Voordelen

  • Het CDM identificeert en definieert welke gegevensgroepen van belang zijn en structureert deze in de vorm van datamodellen. Het CDM kent meerdere niveaus van detaillering, elk resulterend in een eigen model en voor elk een eigen doelgroep.
  • CDM SRK Online toont de betekenis van en samenhang tussen informatieobjecten binnen het CDM. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om vanuit andere applicaties relaties te leggen naar de informatieobjecten in het CDM. Op deze manier kan het CDM SRK Online worden geïntegreerd in de interne bedrijfsdocumentatie.
  • Met CDM SRK Online is het uitwisselingsmodel voor de strafrechtketen interactief ontsloten.

Wie maakt al gebruik van de dienst?

De gehele strafrechtketen maakt al gebruik van deze dienst.

Hoe werkt het?