Verwerken rapporten voor het justitieel persoonsdossier

Ketenpartners kunnen een rapport voor het justitieel persoonsdossier aanvragen dat door een andere ketenpartner kan worden toegevoegd aan het persoonsdossier.

Doelgroep

 • Reclassering;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Zittende Magistratuur (ZM);
 • Centraal Justitieel incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen;
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie,
 • Internationale Rechtshulp Centra, Immigratie- en Naturalisatiedienst,
 • Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening,
 • Caribisch gebied,
 • MatchingsAutoriteit, De Nederlandse Bank, Binnenlandse zaken,
 • KLM,
 • IDEMIA,
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),
 • Gemeenten, Provinciën en bestuursorganen;
 • Gecertificeerde instanties (GI's).

Voordelen

Met dit product informeren aanvragende - en rapporterende ketenpartners elkaar over het aanvragen en de oplevering van rapporten. Dit bevordert de voortgang van de bedrijfsprocessen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De partijen binnen de strafrechtsketen zoals:

 • OM;
 • ZM;
 • CJIB;
 • DJI;
 • 3RO;
 • RvdK;
 • GI’s.

Hoe werkt het?