Federatieve service

De Federatieve Service is de gemeenschappelijke digitale toegangsdienst voor JenV partijen waarmee je op een veilige, vertrouwde en efficiënte manier gebruik kunt maken van (web)applicaties binnen en buiten JenV. Dat geldt voor JenV medewerkers, maar ook voor burgers, zelfs binnen de Europese Unie!
De opdrachtgever voor de Federatieve Service is Directie Informatievoorziening en Inkoop (DIenI).

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

 • De Federatieve Service biedt een gemakkelijke en herkenbare manier van inloggen voor gebruikers en organisaties.
 • De dienst zorgt bij de bouwers van webportalen voor een eenduidige manier van authenticatie van gebruikers: er is geen lokaal accountbeheer per applicatie meer noodzakelijk en gebruikers zijn door hun eigen organisatie geautoriseerd en geauthentiseerd.
 • Eenmaal aangesloten op de Federatieve Service, worden er kant-en-klare inlog functionaliteiten geboden (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van externe DigiD/E-herkenning/eIDAS inlogmiddelen) die de afnemer anders veel tijd en geld zou kosten.
 • Door gebruik te maken van bekende logo’s en lay-outs van webpagina’s is het voor gebruikers herkenbaar dat ze inloggen op systemen van JenV, zonder dat ze fysiek meerdere malen moeten inloggen (Single sign-on).
 • De veiligheid wordt niet alleen gewaarborgd door de eenmalige inlog, maar ook door de audits die regelmatig worden uitgevoerd.

Wie maakt er al gebruik van deze dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst:

 • Openbaar Ministerie (OM);
 • De Rechtspraak (ZM)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA);
 • Justid;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Raad voor de rechtspraak (RvdR); 
 • Studiecentrum Rechtspleging (SSR);
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Ministerie JenV.

Hoe werkt het?