Adresinformatie

Een overzicht van de adres- of verblijfsinformatie van een verdachte of veroordeelde nodig? Justid kan de gegevens aanleveren waar deze persoon fysiek verblijft of te bereiken is.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

  • Opsporingsinstanties;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  • Reclassering Nederland;
  • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Voordelen

Ketenpartners hebben de beschikking over het juiste adres van de betrokkene. Dit is bijvoorbeeld nodig voor opsporing of het betekenen van stukken.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Zie 'Doelgroep'.

Hoe werkt het?