Detentie informatie

Justid levert een volledig overzicht van historische en actuele detentiegegevens van de sectoren: Volwassenen, Jeugd en TBS.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

  • Opsporingsinstanties;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  • Reclassering Nederland;
  • Raad voor de Kinderbescherming (RbdK);
  • en daarnaast andere organisaties zoals Belastingdienst, Gemeenten, UWV, Centraal Justitieel Incassobureau (SVB), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Inlichtingenbureau.

Voordelen

Hiermee beschikken functionarissen over een actueel overzicht van bijvoorbeeld de verblijfplaats detentie of (geplande) einddatum van terugkeer in de maatschappij.

Wie maakt er al gebruik van?

Zie: 'Doelgroep'.

Hoe werkt het?