Het ambtshalve verstrekken van justitiële zaakgegevens inzake een onherroepelijke veroordeling door EU-lidstaten en het VK aan Nederland.

Volgens Art 4 2e lid van het ECRIS kaderbesluit 2009/315/JBZ is het land van veroordeling verplicht om de Centrale Autoriteit van de andere EU-lidstaten en het VK zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de op haar grondgebied uitgesproken strafrechtelijke onherroepelijke veroordeling jegens onderdanen van die andere EU-lidstaat alsmede onderdanen van het VK.

Doelgroep

Organisaties zoals opgenomen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en art. 11 t/m 45 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg).

Meerwaarde

Als een persoon met de Nederlandse nationaliteit in 1 van de EU-lidstaten of het VK strafrechtelijk is veroordeeld worden de gegevens over die zaak toegevoegd aan de justitiële documentatie van die persoon in Nederland. Zo hebben de organisaties in de strafrechtketen binnen Nederland een compleet beeld van de strafzaken bij die persoon.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

 • Reclassering Nederland (3RO);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Rechtspraak (ZM);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP);
 • Internationale Rechtshulp Centra (IRC's);
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis);
 • Caribisch gebied;
 • MatchingsAutoriteit (MA);
 • De Nederlandsche Bank (DNB);
 • Binnenlandse zaken;
 • KLM;
 • IDEMIA;
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Gemeenten;
 • Provincies;
 • Bestuursorganen.

Hoe werkt het?