Continue screening

Het verstrekken van een signaalbericht of uittreksel Justitiële Documentatie voor de continue screening voor wettelijk vastgestelde beroepsgroepen. 

Doelgroep

Organisaties zoals opgenomen in:

  • de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
  • Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens voor continue screening.

Voordelen

De organisaties die namens de Minister van Justitie en Veiligheid belast zijn met het onderzoek naar gedragingen van natuurlijke personen en rechtspersonen:

  • beschikken over accurate informatie als er strafzaken lopen tegen die persoon;
  • dragen bij aan een veilige samenleving door op die informatie te anticiperen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Justis voor kinderopvang, taxibranche en politie.

Hoe werkt het?