Justitiële zaakgegevens EU-burger

Het ambtshalve verstrekken van justitiële zaakgegevens inzake een onherroepelijke veroordeling aan EU-lidstaten en het VK. Het gaat dus om gegevens over 1 strafzaak.

Volgens Art. 4 2e lid van het ECRIS-kaderbesluit 2009/315/JBZ is het land van veroordeling verplicht om de Centrale Autoriteit van de andere EU-lidstaten zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de op haar grondgebied uitgesproken strafrechtelijke onherroepelijke veroordeling jegens onderdanen van die andere EU-lidstaat.

Doelgroep

De Centrale autoriteiten bij de 26 EU-lidstaten en het VK (exclusief Nederland). Zie voor de landen: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_nl

Meerwaarde

Binnen Europees verband is inzichtelijk welke strafrechtelijke veroordelingen er op naam staan van burgers van 1 van de EU-lidstaten en het VK.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De Centrale autoriteiten bij de 26 EU-lidstaten en het VK (exclusief Nederland).

Hoe werkt het?