Verstrekken van onderzoeks-, stuurinformatie en beleidsinformatie

Het verstrekken van onderzoeks-, stuur- en beleidsinformatie van geanonimiseerde justitiële gegevens voor wetenschappelijk- en strafrechtelijk onderzoek en beleidsvorming.

Doelgroep

  • Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);
  • Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB);
  • Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR);
  • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR);
  • De Algemene Rekenkamer.

Meerwaarde

Onderzoek en beleidsvorming vindt plaats op basis van accurate gegevens.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Stuurinformatie: Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB).

Hoe werkt het?