Signaalbericht bij bijzondere gebeurtenis

Signaalberichten worden verstrekt bij bijzondere gebeurtenissen. Ze attenderen bijvoorbeeld op de afloop van een zaak, einde van een bewaartermijn of recidive waardoor de ontvanger beschikt over de actuele status.

Doelgroep

Afloopberichten

 • De Politie en bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s):
 • Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW);
 • De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT-IOD);
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en
 • de Rijksrecherche;

Einde bewaartermijn-berichten

Justitiële Ketenpartners

 • Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie (HAVANK) en Voorziening Verificatie & Identificatie (VVI) inzake vingerafdrukken;
 • DNA-databanken inzake DNA-profielen.

Recidiveberichten

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Voordelen

Afloopberichten

Met de inhoud van de afloopberichten kan de ontvanger onder meer de bewaartermijnen voor bepaalde gegevens vaststellen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede invulling van wettelijke plichten met name de afloop van strafrechtelijke procedures. Deze informatie is noodzakelijk om bepaalde politiegegevens te verwijderen, te verbeteren, te vernietigen of aan te vullen.

Einde bewaartermijn-berichten

De Justitiële Informatiedienst treedt op als de centrale bewaker van de bewaartermijnen van justitiële gegevens (Memorie van Toelichting bij de Wivvg, TK 31436 nr. 3H, blz. 52).

Recidiveberichten

Ketenpartners ontvangen het signaal of er sprake is van herhaling van een strafbaar feit door een verdachte.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

 • Afloopberichten:
  • De Politie en bijzondere opsporingsdiensten (BOD’s):
  • Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD);
  • Koninklijke Marechaussee (KMar);
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW);
  • De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT-IOD);
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en
  • de Rijksrecherche;
 • Einde bewaartermijn-berichten: Nog in ontwikkeling;
 • Recidiveberichten: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Hoe werkt het?