Verstrekken Caribische strafkaart

Met de Strafkaart Cariben worden justitiële gegevens verstrekt zoals die binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk (Curaçao, BES, Sint-Maarten) zijn vastgelegd.

Doelgroep

Rechterlijke ambtenaren van Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk (Curaçao, BES, Sint-Maarten).

Meerwaarde

Biedt een overzicht van de Caribische justitiële gegevens van een persoon aan organisaties ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. 

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De Rechterlijke ambtenaren op de Cariben en in Nederland hebben toegang tot deze gegevens.