Ketenprocesinformatie en gebeurtenissen

Verwijsinformatie geeft aan welke ketenpartners betrokkenheid hebben bij een persoon. Aan de hand van geregistreerde 'gebeurtenissen' binnen de afhandeling van een zaak kan de voortgang in het ketenproces worden bepaald.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Voordelen

Ketenpartners krijgen snel een beeld waar een bepaald persoon bekend is in de strafrechteken en voor welk proces of status. 

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

maar ook vreemdelingketen.

Hoe werkt het?