Bijzondere informatieverzoeken

Het verstrekken van informatie over personen en ketenprocessen waarvoor geen standaard informatie producten beschikbaar zijn.  Bijvoorbeeld gecombineerde samenstellling van justitiele informatie. 

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens,mits dit voldoet aan een geldende grondslag en doelbinding. 

Voordelen

Gegevens van verschillende diensten kunnen met elkaar worden gecombineerd waardoor nieuwe informatie ontstaat. 

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals politie en WODC. Maar ook buiten zoals belastingdienst.

Hoe werkt het?