Identiteitsdossier

Het dossier is het resultaat  van een administratief identiteitsonderzoek en vormt de basis voor het uit te voeren onderzoek door de opsporingsinstanties. Het dossier wordt verrijkt met de bevindingen en is na afsluiten van het onderzoek het naslagwerk en 'bewijs' voor de vastgestelde identiteit. 

Doelgroep

Opsporingsinstanties en de afdeling Persoonsinformatie van Justid.

Voordelen

Het dossier vormt de start van een identiteitsonderzoek waardoor de opsporingsinstanties het onderzoek kunnen starten met een op dat moment volledig dossier. Na beëindigen van het onderzoek fungeert het dossier als naslagwerk en 'bewijs' van de uit het onderzoek gekomen identiteit.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Opsporingsinstanties als Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de afdeling Persoonsinformatie van de Justitiële Informatiedienst.

Hoe werkt het?