Strafrechtketennummer (SKN)

Het Strafrechtketennummer (SKN) is het nummer dat verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen uniek identificeert.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Voordelen

Aan de voorkant van het strafrechtketenproces wordt de betreffende persoon geidentificeerd en wordt een SKN uitgegeven. Dit SKN blijft het uniek identificerende nummer voor de betreffende verdachte of veroordeelde in de strafechtketen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

 • Opsporingsinstanties;
 • OM;
 • DJI;
 • CJIB;
 • Reclassering Nederland;
 • Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe werkt het?