Vreemdelingeninformatie

Een overzicht van de gegevens zoals bekend binnen de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) die van belang zijn voor de strafrechtsketen. Denk hierbij aan de verblijfstitel en status verwijderbaarheid van een persoon.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

  • Opsporingsinstanties;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  • Reclassering Nederland.

Voordelen

Voor organisaties in de strafrechtketen is deze informatie belangrijk voor afhandeling en executie van strafzaken.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals OM en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Hoe werkt het?