Informatieportaal Justitiabelen (INJUS)

Injus beschikt over actuele en historische informatie van volwassen- en jeugdgedetineerden, en onder Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-) en terbeschikkingstelling (TBS-)gestelden van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en stelt deze detentie- informatie beschikbaar.  

Het DevOps-team houdt zich bezig met het dagelijkse beheer, onderhoud, (door)ontwikkeling  en gebruikersbeheer van Injus. Het team is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dit informatiesysteem conform de gebruikerseisen/ -wensen en afspraken met opdrachtgevers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile werken.

Doelgroep

Namens de opdrachtgever DJI voor alle organisaties die gebruik maken van Injus.

Meerwaarde

Expertise op het gebied van:

  • systeemontwikkeling waarbij kennis en ervaring is met diverse systeemontwikkelingstechnieken (scrum-agile-devops);
  • tooling, software en database management;
  • van beveiliging van systemen.

Wie maakt er al gebruik van het systeem?

Burgemeesters, het OM, CJIB, 3RO en de RvdK -mits geautoriseerd,kunnen hiervan gebruik maken.

Hoe werkt het?