Intelligente Formulierenmodule (IFM)

De afdeling Portalen & Samenwerking (P&S) houdt zich bezig met het beheer en de doorontwikkeling van de Intelligente Formulieren Module (IFM). Dit in opdracht van de afdeling Ketenregie die valt onder het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (MVenJ).

De IFM is een ondersteunend systeem binnen het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).
IFM wordt ingezet door Jeugdreclassering (GI’s), Raad van de Kinderbescherming (RvdK) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en biedt:

 • informatie-uitwisseling tussen de GI’s, de RvdK en DJI;
 • risicotaxatie-instrumenten die door de Jeugdreclassering, de RvdK en DJI worden ingezet;
 • een toeleiding naar erkende gedragsinterventies;
 • functionaliteit voor het opstellen van Adviesrapportages;
 • functionaliteit ten behoeve van ondersteuning van de YouTurn methodiek en de perspectiefplannen van de justitiële jeugdinrichtingen van DJI.

Doelgroep

De dienst IFM is bedoeld voor het ondersteunen van het werkproces van de ketenpartners binnen de jeugdstrafrechtketen.

Toegevoegde waarde

 • Expertise op het gebied van systeemontwikkeling met het low-code platform Blueriq waarmee we een korte time-to-market kunnen bieden.
 • Brede kennis op het gebied van de:
  • werkprocessen binnen jeugdstrafrechtketen, waardoor we een effectieve gesprekspartner zijn in overleggen en kunnen ondersteunen bij het bepalen van een oplossingssrichting;
  • keteninfrastructuur. Justid kan hierdoor goed adviseren op welke plek een gewenste functionaliteit of verandering het best plaats kan vinden;
  • data, waardoor Justid kan adviseren en meedenken in het bepalen van de informatiebehoefte van de ketenpartner.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De volgende ketenpartners maken al gebruik van deze dienst:

 • de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • de Justitiële jeugdinrichtingen  als onderdeel Dienst Justitiële Inrichtingen;
 • de Gecertificeerde Instellingen;
 • William Schrikker Stichting;
 • Leger des Heils.
   

Hoe werkt het?