Functioneel en technisch applicatiebeheer - Justitieel Documentatie Systeem (JDS)

De teams Functioneel Beheer (FB) en Technisch Applicatiebeheer (TAB) verzorgen het dagelijkse beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De teams zijn ervoor verantwoordelijk dat dit register optimaal functioneert. En dat dit volgens de wensen en eisen van de gebruikers en de afspraken met opdrachtgevers gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile werken.

Doelgroep

Organisaties zoals opgenomen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en art. 11 t/m 45 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Voordelen

De teams zijn op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de trends in de markt . Daardoor zijn ze ook een goede sparringspartner voor vragen over een meer efficiënt gebruik van het systeem en ontwikkelingen in de applicatie.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

 • Reclassering (3RO);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Zittende Magistratuur (ZM);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP);
 • Internationale Rechtshulp Centra;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (JUSTIS);
 • MatchingsAutoriteit (MA);
 • De Nederlandsche Bank (DNB);
 • Binnenlandse Zaken (BZK);
 • KLM;
 • IDEMIA;
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Gemeenten, Provinciën en bestuursorganen.

Hoe werkt het?