Mijn SlachtofferZaak

Mijn Slachtofferzaak (MSz) verzamelt gegevens en groepeert deze informatie in een zogeheten tijdlijn. Op dit moment zijn 5 partijen aangesloten:

  • Slachtofferhulp Nederland;
  • Schadefonds Geweldsmisdrijven;
  • Politie;
  • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
  • Openbaar Ministerie (OM).

De burger kan via DigiD inloggen op MSz, en ziet via de tijdlijn relevante gebeurtenissen in de afwikkeling van zijn zaak. MSZ bevat een woordenboek en uitleg. Waar nodig kan contact worden opgenomen.

MSz wordt als app aangeboden in coproductie met Verbindingen en Veiligheid (V&V). De app wordt ontsloten via het platform JustitieConnect, wat weer eigendom is van Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I).

Doelgroep

Voor de burgers. Specifiek voor slachtoffers, naasten en nabestaanden.

Voordelen

  • In 1 oogopslag inzicht in relevante ontwikkelingen in jouw slachtofferzaak;
  • Draagt bij aan het Rijksbrede programma ‘Recht doen aan Slachtoffers’;
  • U kunt via DigiD Inloggen op MjnSlachtofferzaak.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De burgers.

Hoe werkt het?