Strafrechtketendatabank (SKDB)

De Strafrechtketendatabank (SKDB) is de centrale applicatie van de identificerende administratieve persoonsgegeven, foto’s en verwijsgegevens van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen.  

De teams Functioneel Beheer en Technisch Applicatiebeheer houden zich bezig met het dagelijkse beheer, onderhoud, (door)ontwikkeling  en gebruikersbeheer van SKDB. De teams zijn verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van dit informatiesysteem conform de gebruikerseisen/ -wensen en afspraken met opdrachtgevers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van relevante trends en ontwikkelingen in de markt en het vakgebied, zoals agile werken.

Doelgroep

Namens onze opdrachtgever DGRR voor alle organisaties die gebruik maken van de SKDB. 

Voordelen

Expertise op het gebied van:

  • systeemontwikkeling waarbij kennis en ervaring is met diverse systeemontwikkelingstechnieken (scrum-agile-devops);
  • tooling, software en database management;
  • beveiliging van systemen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens, zoals:

  • Opsporingsinstanties;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
  • Centraal Justitieel Incassobureau   (CJIB);
  • Reclassering Nederland;
  • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Hoe werkt het?