Informatie omtrent de technische voorziening TRIP (Travel Information Portal)

De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid hebben, met in achtneming van de geldende wettelijke kaders voor het verwerken van persoonsgegevens, gezamenlijk een technische voorziening TRIP (Travel Information Portal) ingericht. TRIP is een technische voorziening voor het verzamelen van reisgegevens waarover de Douane en de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL), op basis van hun respectievelijke wettelijke bevoegdheden kunnen beschikken. TRIP is bestemd voor het aanleveren van reisgegevens door de luchtvaartmaatschappijen aan de Douane en/of Pi-NL, alsmede de opslag en verdere verwerking door de Douane en/of Pi-NL van die ontvangen reisgegevens.

Justid/Opsporing bouwt en beheert de technische voorziening TRIP (Travel Information Portal). Zij doet daarvan het functioneel en technisch applicatiebeheer.

Doelgroep

De volgende afnemers maken gebruik van TRIP:

  1. Douane;
  2. Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL).

Voordelen

Beoogd wordt de technische voorziening TRIP vanuit een oogpunt van vermindering van administratieve lasten voor luchtvaartmaatschappijen te laten fungeren als single window* voor het aanleveren van reisgegevens door de luchtvaartmaatschappijen aan verschillende overheidsinstanties, zodat zij hun gegevens via één ingang aan deze overheidsinstanties kunnen verstrekken.

Via TRIP kan het vorderen van reisgegevens (in het kader van de opsporing van terrorisme en ernstige criminaliteit) door de officier van justitie (op grond van het Wetboek van Strafvordering of Wed) efficiënter plaatsvinden via dezelfde technische voorziening waarbinnen reisgegevens voor de Douane en/of Pi-NL beschikbaar zijn. Voorheen werd dit vorderen van reisgegevens in hoofdzaak rechtstreeks gedaan bij de luchtvaartmaatschappijen.

* het uitgangspunt dat bedrijven hun gegevens die de overheid voor verschillende doelen gebruikt via een centraal overheidsloket kunnen aanleveren

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Zie doelgroep.

Hoe werkt het?