Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV)

CORV is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen JenV-partijen en het gemeentelijke domein. De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de  jeugdwet.

Doelgroep

JenV-partijen en het gemeentelijke domein.

Voordelen

 • De berichtenuitwisseling via de CORV maakt de uitvoeringsketen tussen gemeentelijk en justitie domein sluitend. In het bijzonder bij informatie die noodzakelijk is in het kader van regie en uitvoering.
 • De CORV berichten worden gestandaardiseerd en geüniformeerd uitgewisseld tussen alle aangesloten partijen. Voor elk type bericht wordt 1 standaard vastgesteld voor inhoud en kwaliteit. Er worden geen uitzonderingen of afwijkende afspraken toegestaan.
 • Het elektronische berichtenverkeer garandeert snelle, beveiligde en gegarandeerde aflevering van privacygevoelige persoonsgegevens. CORV garandeert in elke situatie, onweerlegbaar, aantoonbaar dat een bericht daadwerkelijk bij de CORV is aangekomen en is doorgestuurd naar de juiste ontvanger. Voor aansluiting op de CORV moeten alle partijen beschikken over een beveiligde elektronische aansluiting.
 • De gegevens die uitgewisseld worden zijn erg privacy-gevoelig. De CORV slaat hierom geen persoonsinformatie op. Er bestaat geen mogelijkheid om gegevens in te zien. Er wordt alleen gerouteerd.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

JenV-partijen:

 • de Raad voor de Kinderbescherming;
 • de politie;
 • het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • de rechtbanken.

Het gemeentelijke domein:

 • gemeenten;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • de gecertificeerde instellingen en de eventuele gemandateerden.

Hoe werkt het?