Systeemontwikkeling en beheer (algemeen)

Een 'trusted third party' voor het ontwikkelen van diverse systemen onder andere op het gebied van informatievoorziening, het routeren van informatie, het beveiligen van systemen en documenten en het duurzaam archiveren van informatie. Daarnaast worden systemen ook in beheer genomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Technisch (applicatie) beheer;
  • Functioneel (applicatie) beheer;
  • Gebruikersbeheer;
  • Contentbeheer.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens. 

Voordelen

Expertise op het gebied van:

  • systeemontwikkeling waarbij kennis en ervaring is met diverse systeemontwikkelingstechnieken (scrum, agile, dev-ops);
  • tooling, software en database management;
  • beveiliging van systemen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst:

  • De systemen die Justid heeft ontwikkeld en in beheer heeft, worden gebruikt door uiteenlopende organisaties in de JenV ketens.

Hoe werkt het?