Impressie Ketentalkshow De verdachte in de bak

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Justitiële Informatiedienst. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het logo van de Justid Academy. Een presentator en z'n gasten zitten aan een tafel:)

INLEIDENDE MUZIEK

PRESENTATOR: Dames en heren, van harte welkom bij deze eerste Ketentalkshow
ter gelegenheid van de boekpresentatie 'De verdachte in de bak' van Wim Borst.
WIM BORST: Ik heb geprobeerd het heel toegankelijk te schrijven, dat is één.
Uit de reacties maak ik op dat dat redelijk gelukt is.
Ik heb het breed beschreven, dus voor de hele keten,
voor alle organisaties die daar een rol in hebben.
En ik heb geprobeerd het compact te beschrijven.
LEO PEEREBOOM: Er waren twee tafels:
één bestuurlijke tafel en één praktijktafel,
op het onderwerp 'de identiteitsvaststelling in de strafrechtketen'.
Een onderwerp dat al vele jaren speelt en nog volop in ontwikkeling is.
En vanuit de verschillende partijen hebben we mogen horen
hoe ze die ontwikkeling hebben beleefd en waar ze nu staan.
Uiteindelijk zullen we zeker ook aantoonbaar moeten maken
dat die samenwerking iets oplevert in de kwaliteit van de data.
VROUW: Het gaat dan over die verschillende bakken waar mensen in zitten,
om die term 'bak' maar te gebruiken,
en te zorgen dat de kwaliteit van wat we opslaan en van wat we doen, omhooggaat.
Wat ik met name gezien heb, is dat er gepassioneerde, betrokken mensen zijn
die echt de pijn voelen die er nog is in de strafrechtketen.
Wij werken heel goed met elkaar samen, we weten elkaar goed te vinden,
en toch gaan er nog dingen mis.
Het is dan mooi om te zien dat eenieder daarvan baalt.
We hadden het net over de constatering van fouten rondom identiteitsvaststelling,
mogelijk zou je moeten denken aan meer een uniforme manier
waarop we daarnaar gaan kijken.
Dus voor elkaar weten te krijgen dat iets wat begint bij opsporing,
de aanhouding van een verdachte of een staandehouding,
en dat we weten welke identiteitsgegevens bij welke zaak horen
en dat we dat van het begin tot het eind van het proces kunnen volgen.
We willen allemaal zorgen dat dat product dat we leveren,
een juiste identiteitsvaststelling, ontwijfelbaar is,
dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat er iets misgaat in het proces.
BORST: De grote les is dat ik heb geprobeerd uit te leggen
wat het belang is van identiteitsvaststelling,
dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt.
En dat we nog heel veel hebben te doen en te verbeteren
op het punt van het corrigeren van foute identiteit, het vernietigen van data.
De Justid Academy is er echt op gericht om op alle uitdagingen die er zijn,
en die steeds groter worden en ook steeds moeilijker te doorgronden,
om daar de kennisdeling met professionals onder elkaar mogelijk te maken.
Dat doen we niet alleen vanuit de Justitiële Informatiedienst,
daar hebben we ook onze partners in de straf- en in de vreemdelingenketen bij nodig
om dat mogelijk te maken.
Dus wij leren de nieuwe mensen die daar komen iets,
maar we leren ook aan elkaar door die professional in te zetten
en de kennis en kunde aan elkaar over te brengen.
Wij hopen dat we ook daarin kunnen samenwerken met onderdelen van de politie,
zoals de Politieacademie, en ook universiteiten dan wel het bedrijfsleven.

(Aldus Leo Peereboom. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Justitiële Informatiedienst. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt robijnrood met wit. Het logo van de Justid Academy. Beeldtekst: Meer informatie: info@justid.nl.)

AFSLUITENDE MUZIEK