Impressie ketentalkshow 'Kennis in ketens'

(EEN CIRKEL MET VIJF ROZE RINGEN VERSCHIJNT. DE CIRKEL WORDT VOLLEDIG ROZE EN DAN WORDEN HET WEER VIJF RINGEN. UITEINDELIJK WORDT HET EEN ROND DOOLHOF. ERBOVEN VERSCHIJNT DE TEKST: KENNIS IN KETENS)
(WILLIAM) Dames en heren, van harte welkom bij deze tweede Ketentalkshow van de Justitiële Informatiedienst.
(DE TALKSHOWGASTEN ZITTEN AAN TAFEL IN EEN STUDIO. EEN MAN PRAAT RECHT IN DE CAMERA)
(WIJNAND) Met elkaar proberen het overzicht te creëren en uiteindelijk de inzichten en het uitzicht.
Dat komt elke keer weer tot stand door dit soort ontmoetingen. Dus ik ben hier blij mee.
(TERUG IN DE STUDIO)
(ANA) Wat is precies de vraag? De vraag achter de vraag? Niet stoppen, blijf heel veel vragen stellen.
(DAAN) Als je onderzoek doet samen met de praktijk en ook samen interventies ontwikkelt, dan heb je kennis te pakken waar de praktijk wel iets mee kan.
(KINDEREN SPELEN VOETBAL. ANTOINETTE SPREEKT VAN ACHTER EEN BUREAU)
(ANTOINETTE) Wanneer beklijft eigenlijk zo'n interventie? De UvA heeft dat onderzoek gedaan en toen bleek: Het moet toch wel zeker 16 maanden zijn. Bij ons is het één jaar en daarom nu twee jaar.
(TERUG IN DE STUDIO)
(RICHARD) Een experiment mag mislukken en niet effectief zijn, maar dan gaan we niet door.
(DICK EN WILLIAM ZITTEN IN LEREN STOELEN TEGENOVER ELKAAR. ACHTER HEN STAAN BLOEMEN)
(DICK) We gaan nieuwe systematieken bedenken die zowel die privacy waarborgen, als zorgen dat die informatie wordt gedeeld in die ketens.
(TERUG IN DE STUDIO)
(RICHARD) We zijn nu een netwerk aan het ontwikkelen van strategen rijksbreed.
(MEREL SPREEKT RECHT IN DE CAMERA.)
(MEREL) We hebben zoveel expertise in huis, en niet alleen bij Justid Academy, maar ook de 455 mensen die door het hele land werken. Kom gewoon eens bij ons langs op de koffie.
(TERUG IN DE STUDIO)
(WIJNAND) Kennis in Ketens is voor mij ook…
Kennis is het weten en weten associeert heel sterk met wetenschap. En hoe we dat organiseren, daar hebben we nog echt stappen te zetten.
(RICHARD) Als je mensen met praktijkkennis bij elkaar brengt en je laat ze samen leren over een vraagstuk na te denken, dan kunnen ze samen die praktijkkennis op een hoger plan brengen.
(SPREKERS OP VERSCHILLENDE LOCATIES)
(ELMARIJE) Hoe kunnen onze uitkomsten van onderzoek het beste worden toegepast in de praktijk? Dus dan gaan ze weer een stapje verder en dat kan hier natuurlijk heel mooi.
(HENK) Het is een schoolvoorbeeld van hoe kennisontwikkeling er in de toekomst voor de politie uitziet: Van elkaar, voor elkaar en met elkaar.
(TERUG IN DE STUDIO)
(JURJEN) Zo denk ik dat wij vanuit de ontwikkelkant weer dichter bij de wetenschap komen. We dagen ze dan ook uit, van: Voed ons en kom met nieuwe inzichten. En wij kunnen ook weer de wetenschap voeden.
(WIJNAND) Alles komt hier bij elkaar, dus het is mooi dat we daar uiteindelijk de volgende stappen mee kunnen zetten.
(GERTY) Hoe je uit al die kennis die er is, alles wat in die data verborgen zit zodanig genereert en zodanig presenteert dat anderen daar iets aan hebben in hun werk.
(WIJNAND) Cruciale informatie op het juiste moment op de juiste plaats om de juiste besluiten te kunnen nemen. Dat is de uitdaging waar we voor staan.
(RICHARD) Maak eens wat meer tijd vrij om te kijken over een jaar of 5 à 10: Wat voor soort kennis hebben we dan in deze keten nodig?
(WIJNAND) Natuurlijk, het spreekt elkaar ook tegen. In de Ketentalkshow kwam dat ook aan de orde. Het hoeft allemaal niet precies vanuit hetzelfde zijn of elkaar na te praten, maar in die tegenspraak komt ook de kwaliteit.
(DICK EN WILLIAM ZITTEN IN LEREN STOELEN TEGENOVER ELKAAR. ACHTER HEN STAAN BLOEMEN)
(DICK) Dat we nooit uit het oog moeten verliezen waarvoor we het doen. Dus ook de informatiedeling of het samenwerken is nooit een doel op zichzelf. Uiteindelijk is het altijd bedoeld om te zorgen dat we Nederland veiliger maken en de democratische rechtsstaat ook echt recht overeind houden. 
Als we dat goed voor ogen houden en vanuit die intentie dan ook echt de wil hebben om samen te werken, volgens mij gaan we dan enorme meters maken de komende jaren.
(EEN CIRKEL MET VIJF ROZE RINGEN VERSCHIJNT. DE CIRKEL WORDT VOLLEDIG ROZE EN DAN WORDEN HET WEER VIJF RINGEN. UITEINDELIJK WORDT HET EEN ROND DOOLHOF. ERBOVEN VERSCHIJNT DE TEKST: KENNIS IN KETENS)