Verwijzingsportaal Bankgegevens genomineerd voor de Computable Awards

Ict-vaktitel Computable heeft vijf ICT-projecten bij de overheid genomineerd voor de Computable Awards 2019. Het gaat om projecten bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (twee maal), Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeentes Eindhoven en Amsterdam en de RDW. De winnaar maken we bekend tijdens een spectaculaire show op 29 oktober.

Verwijzingsportaal Bankgegevens

In de tweede helft van 2019 moet het ‘Verwijzingsportaal Bankgegevens’ in gebruik worden genomen. Via dit portaal moeten banken geautomatiseerd verzoeken van de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst inwilligen, die strekken tot het overhandigen van persoonsgegevens. De realisatie door het Ministerie van Justitie en Veiligheid van dit portaal wordt genomineerd voor de Computable Awards 2019 in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid.

Op basis van het Wetsvoorstel Verwijzingsportaal bankgegevens moeten banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een iban-nummer aanbieden, zich straks aansluiten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Via het portaal kunnen de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd persoonsgegevens opvragen over klanten. Dit moet hen onder andere helpen bij het bestrijden van fraude en het onderzoeken van ongebruikelijke transacties.

Bij de huidige procedure moeten banken ‘identificerende persoonsgegevens’ handmatig uit hun systemen halen. Bij een grote bank gaat het om duizenden opvragingen per jaar, waardoor het een arbeidsintensief proces is. Het portaal is bereikbaar via het besloten maar brede overheidsnetwerk Rijksweb en krijgt nog tweetrapsauthenticatie mee. Ook wordt het nog voorzien van siem-software om beveiligingsincidenten aan het licht te brengen en om snel meldingen af te kunnen handelen.

Juryoordeel

Een project met ruim tien betrokken partijen, de jury van de Computable Awards 2019 in de categorie ICT-project van het Jaar bij de Overheid is meer dan overtuigd dat we hier te maken hebben met een uiterst complex project. Het project is een goed voorbeeld hoe intensievere data-integratie leidt tot efficiënter werken en het bestrijden van fraude en onderzoeken van ongebruikelijke transacties vergemakkelijkt. Dit project is echt van toegevoegde waarde voor onze maatschappij. Tijdens het project is er ten alle tijden voldoende tijd en aandacht besteed aan authenticatie. De jury is overigens ook erg te spreken over de wijze waarop dit project werd gepresenteerd, veel betrokken partijen namen de moeite om aanwezig te zijn, daarnaast werd het project in de korte tijd die er voor stond heel kort en bondig gepresenteerd. Daarom een terecht genomineerde.