Slimme oplossing: natte handtekening vervangen door digitale

Yes, het is gelukt. Nu we door de coronacrisis worden uitgedaagd om te werken aan nieuwe en creatieve oplossingen, ook bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn we verheugd om te kunnen melden dat we weer een flinke stap hebben gezet in de digitalisering. Onder druk van corona hebben we binnen enkele weken een slimme oplossing gebouwd, waardoor we de ‘natte handtekening’ kunnen vervangen door een digitale. Zo kunnen stukken op afstand wettelijk rechtsgeldig worden ondertekend. Vanaf deze week gaan 15 topambtenaren van het Bestuursdepartement met deze digitale handtekening aan de slag en kunnen ze documenten elektronisch tekenen. Wat een mooie samenwerking met het Openbaar Ministerie en DI&I.