Digitaal Loket Verkeer genomineerd voor de Computable Awards

ICT-vaktitel Computable heeft vijf ICT-projecten bij de overheid genomineerd voor de Computable Awards 2020 in de categorie Overheidsproject. Het gaat om de projecten:  Dashboard Zicht op Ondermijning (Kadaster, Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Politie, drie ministeries, diverse gemeenten en ICTU), De virtuele poortwachter (Woningcorporatie Mooiland, FileFactory en EntrD), Digitaal Loket Verkeer (Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau en Justid), Landelijk Meetnet Water 2 (Rijkswaterstaat), Technische snufjes in de gevangenis (SSC-I van Dienst Justitiële Inrichtingen). De winnaar in de categorie Overheidsproject wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire show op 24 november.

Digitaal Loket Verkeer

Sinds januari 2014 kan men niet alleen schriftelijk maar ook digitaal een beroep indienen bij de Officier van Justitie via het Digitaal Loket Verkeer, maar doorontwikkeling was altijd gewenst. Binnen het samenwerkingsverband Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Justitiële Informatiedienst (Justid) is deze doorontwikkeling opgepakt en kunnen nu kantonberoepen digitaal worden ingediend, kan een beroep digitaal worden aangevuld of ingetrokken en kunnen bedrijven, buitenlanders en verhuurmaatschappijen ook digitaal in beroep.

Parket CVOM is verantwoordelijk voor de afhandeling van beroepschriften gericht aan de Officier van Justitie en de doorgeleiding - na herbeoordeling - van beroepschriften gericht aan de Kantonrechter in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). De juridische context waarin het opereert en de digitale mogelijkheden die er zijn veranderen continu. Om als dienstverlenende organisatie mee te kunnen gaan in de behoefte van de burger, moeten de belangen van de burger, de eigen organisatie en die van de ketenpartners voortdurend tegen elkaar worden afgewogen en in overeenstemming worden gebracht.

Digitaal Loket Verkeer ondersteunt de gebruiker in alle mogelijke procesgangen die hij heeft binnen de WAHV, exclusief het hoger beroep. Tevens is het gebruiksgemak vergroot. De toegevoegde waarde voor Parket CVOM zit vooral in het feit dat er meer processtukken digitaal worden ingediend waardoor postbehandeling en administratieve handelingen zijn weggevallen. Dit betrof veelal repetitief werk. Dit is binnen het Openbaar Ministerie het eerste loket waarin digitaal in beroep kan worden gegaan.

Juryoordeel

Omdat het Digitaal Loket van het  CJIB en het Digitaal Loket Verkeer van het OM sterk van elkaar afhankelijk zijn, is het aanwijzen van het CJIB als bouwpartij een hele goede keuze gebleken: op deze wijze is in beide belangen voorzien. Tevens zijn hierdoor beide systemen optimaal op elkaar afgestemd. En doordat het in het kader van het samenwerkingsverband is uitgevoerd, is ook optimale afstemming geweest met Justid en is tevens optimaal gebruik gemaakt van de functionaliteiten die zij bieden.

"Een digitaal loket is een grote sprong voorwaarts"

Een digitaal loket, waar burgers en bedrijven 24/7 gebruik van kunnen maken is natuurlijk een grote sprong voorwaarts vanwege het feit dat verschillende functies beschikbaar zijn. Het gaat dan om het indienen van een om digitaal beroep, het intrekken of aanvullen van een digitaal beroep, meer snelheid, minder fouten en minder kosten bij het afhandelen van een digitaal beroep, meer gebruiksgemak voor de burgers en bedrijven bij het afhandelen van een digitaal beroep en betere samenwerking tussen het Digitaal Loket van het CJIB vanwege gestroomlijnde bedrijfsprocessen. De security is geregeld doordat de burgers inloggen via DigiD en bedrijven via eHerkenning, beiden met twee fase-authenticatie. Op basis van de al gerealiseerde lasten, de gerealiseerde en nog te realiseren baten kan geconcludeerd worden dat het Digitaal Loket Verkeer een goede business case heeft opgeleverd en dus een terechte genomineerde is.