Verwijzingsportaal Bankgegevens in beheer genomen

De opsporing van strafbare feiten, crimineel vermogen, fraude en financiering van terrorisme vereist tijdige beschikbaarheid van gegevens over verdachten en geldstromen. Want wist je dat zo’n 80% van de gepleegde misdrijven een financiële oorsprong heeft? Zeer belangrijk dus dat we het proces van wettelijk vorderen/bevragen en verstrekken van deze gegevens verbeteren, zodat we fraude en andere vormen van criminaliteit zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens speelt daar een belangrijke rol in. Dit is hét centrale loket voor financiële opsporingsinformatie. De afgelopen jaren is er door vele partijen, met ons, hard gewerkt aan dit project. Vanaf vandaag nemen wij het portaal officieel in beheer. Een belangrijke mijlpaal waar we allemaal trots op zijn!