Nieuwe jaar ingeluid met Martijn Aslander

Omdat wij als medewerkers van de Rijksoverheid ongeveer allemaal thuiswerken, was onze nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar online. In totaal namen 282 collega’s deel en wensten zij elkaar een voorspoedig 2021. Onze algemeen directeur Wijnand Lodder trapte af, blikte kort terug op een ongewoon 2020 en sprak de wens uit dat Justid in dit nieuwe jaar dat warme en sociale Justid blijft. “Naast die belangrijke techniek waarvoor wij ons dagelijks sterk maken, zijn het natuurlijk onze mensen van vlees en bloed die het verschil maken. Blijf dat doen, ook in dit nieuwe jaar en succes met al jullie uitdagingen,” aldus Wijnand.

Vervolgens nam gastspreker en stand-up filosoof Martijn Aslander het over. Hij probeerde ons een spiegel voor te houden en hield een vurig betoog over digitale fitheid, kenniswerken en persoonlijk kennismanagement. Dit jaar kunnen we aan de slag met zijn tips over tovertypen, kenniswerk, informatieliquiditeit, easycratie of de schaduwacademie. Voldoende uitdaging dus!