Onderzoek naar klanttevredenheid Justid van start

De Justitiële Informatiedienst hecht veel waarde aan het inzicht in de beleving van onze klanten. Vandaar dat we medio september gestart zijn met een klanttevredenheidsonderzoek. Vier weken lang geven we onze stakeholders de gelegenheid hun mening te geven over bijvoorbeeld hun tevredenheid, beeldvorming, behoeften en verbeterpunten. Hoe kunnen we beter voldoen aan de verwachtingen van onze afnemers? Hoe kunnen we beter inspelen op hun wensen bij een veranderende markt?

Respondenten

De meting is uitgezet bij ruim 4200 respondenten. Deze bestaat voor een groot gedeelte uit gebruikers/afnemers van onze Justid-systemen zoals bijvoorbeeld de SKDB, JD-Online, RGB en TRIP. Daarnaast worden opdrachtgevers/eigenaren en in enkele gevallen leveranciers bevraagd.

Samenwerking onderzoeksbureau Newcom

Justid werkt met dit onderzoek samen met onderzoeksbureau Newcom die de meting faciliteert. De uitnodigingsmail is niet afkomstig van Justid zelf, maar van Newcom: onderzoek@newcom.nl. Newcom stuurt in onze uitnodiging de link naar het onderzoek en dat gaat via de tool Exploratio. De ondertekening van deze e-mail zijn wij, de Justitiële Informatiedienst.

Cruciale informatie voor de keten

Als leverancier en dienstverlener op het gebied van cruciale informatie voor de keten, hopen we dat dit klantonderzoek ons veel relevante informatie oplevert. Deze informatie gebruiken we om onze dienstverlening verder te verbeteren. Eind oktober verwachten we de resultaten.