Justid heet de wereld welkom op bijeenkomst PKD

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is ook op internationaal vlak op verschillende plekken vertegenwoordigd, bijvoorbeeld als het gaat om gegevensuitwisseling, verbindingen, tot stand brengen van normenkaders of het hosten van applicaties. Eind oktober mocht Justid samen met een conferentieteam in Amsterdam een internationale bijeenkomst organiseren over standaardisering van digitale reisdocumenten. Daar waren ruim negentig vertegenwoordigers uit verschillende landen aanwezig: digitaal, maar ook fysiek.

Algemeen directeur Wijnand Lodder spreekt op bijeenkomst
Algemeen directeur Wijnand Lodder aan het woord tijdens de internationale PKD-bijeenkomst

Vanuit de afdeling Public Key Infrastructure (PKI, een systeem waarmee uitgiften en beheer van digitale certificaten kan worden gerealiseerd) van het Justid-onderdeel Verbindingen en Veiligheid zijn wij namens Nederland lid van de Public Key Directory (PKD) van de Internationale Civiele Luchtvaartorganisatie (ICAO). Binnen de PKD ligt de focus vooral op reisdocumenten in de wereld en dan met name om die documenten gestandaardiseerd en interoperabel te krijgen, zodat deze overal ter wereld geautomatiseerd kunnen worden gelezen.

Om dit mogelijk te maken, is er veel overleg nodig. Daarom komen de leden van de PKD regelmatig bij elkaar als een soort ledenvergadering. Deze vergadering wordt bij toerbeurt door één van de leden georganiseerd, dit jaar dus door Justid.

We kijken terug op een zeer geslaagd hybride evenement, waar zowel fysiek als digitaal op afstand aan deelgenomen kon worden. Justid heeft als organisatie helder kunnen maken wie we zijn en wat we doen. Daarbij hebben we goed kunnen accentueren wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn binnen de verschillende ketens waarin we werkzaam zijn.