Justid blikt terug op succesvol ontwikkeltraject Bibob-register

In opdracht van de screeningsautoriteit Justis heeft de Justitiële Informatiedienst (Justid) de afgelopen tijd gewerkt aan de realisatie van het Bibob-register. Het Bibob-register maakt het mogelijk om dossiers met gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekking uit de procedure in het kader van de wet Bibob centraal te registreren. Deze registraties kunnen worden gedaan door bestuursorganen als gemeenten en provincies. Ook het Landelijk Bureau Bibob (Justis) kan dossiers in het register registreren.

Op basis van deze registraties kan het Landelijk Bureau Bibob uittreksels genereren. Dat gebeurt op verzoek van bestuursorganen, die de uittreksels kunnen gebruiken bij het nemen van beslissingen bij het wel of niet goedkeuren van bijvoorbeeld vergunningsaanvragen. Met behulp van deze nieuwe dienst wordt de integriteit van de overheid beter beschermd tegen het ongewild faciliteren van criminaliteit.

Nieuwe wet Bibob

Het Bibob-register komt voort uit de nieuwe wet Bibob. Vanaf 1 oktober mag meer informatie in het kader van de wet Bibob uitgewisseld worden tussen bestuursorganen. Het register voorziet in de praktische uitvoering van de wetswijziging.

Justid blikt terug op een geslaagd ontwikkeltraject. Door hard werken, continue prioritering van gewenste functionaliteiten en een doorlopende constructieve dialoog met Justis als opdrachtgever zijn we als opdrachtnemer er in geslaagd om het register binnen de gegeven tijd op te leveren. We bedanken Justis voor de prettige samenwerking.