Justid sluit zich aan bij Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) heeft zich aangesloten bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO), een onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De samenwerking is bekrachtigd met een intentieverklaring, die afgelopen week is ondertekend door algemeen directeur Wijnand Lodder van Justid en algemeen directeur Bas den Hollander van RvIG.

Handen typend op een toetsenbord van een laptop

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van fouten in overheidsregistraties. Overheidsorganisaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de correctie van onjuiste gegevens. Als het burgers of bedrijven om welke reden dan ook niet lukt om onjuiste gegevens gecorrigeerd te krijgen en/of als er meerdere overheidsorganisaties of –registraties betrokken zijn, dan komt het MFO in beeld. Dat geldt ook als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten. Het MFO helpt onder meer bij het herstellen van de gevolgen van het gebruik van onjuiste gegevens.

“Het MFO is een mooi initiatief, ik ben vereerd dat wij ons steentje hieraan bij kunnen dragen”, zegt algemeen directeur Wijnand Lodder van Justid. Volgens hem lopen de belangen van Justid en het MFO gelijk op. “Burgers mogen niet de dupe worden van fouten in overheidsregistraties.”

De intentieverklaring wordt ondertekend door Wijnand Lodder (Justid, links) en Bas den Hollander (RvIG). Op de achtergrond Laurens Hage (RvIG) en Marion Koopman (Justid).

Voor meer informatie kijk op: www.rvig.nl/mfo