Landelijke uitrol JD-online 2.0 voor forensische zorgaanbieders zo goed als afgerond

De Justitiële Informatiedienst (Justid) heeft samen met forensische zorgaanbieders , het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de reclassering een werkwijze ontwikkeld waarbij forensische zorgaanbieders, zoals tbs-klinieken, via JD-online 2.0 toegang kunnen krijgen tot beperkte afschriften uit het persoonsdossier en het uittreksel justitiële documentatie. Na een geslaagde pilot aan het begin van het jaar is de landelijke uitrol nu zo goed als afgerond.

Handen op toetsenbord van laptop

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg (Wfz), die in 2019 in werking is getreden, moet ervoor zorgen dat forensische patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Kwalitatieve, hoogwaardige forensische zorg gericht op de veiligheid van de samenleving levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het recidiverisico.

Met de komst van de Wfz is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) afschriften van rapporten uit een persoonsdossier en justitiële gegevens van een persoon aan forensische zorgaanbieders mag verstrekken ten behoeve van forensische zorg die aan die persoon verleend moet worden.

Met een pilot is onderzocht hoe deze informatie met voldoende waarborgen geleverd kan worden. Uit de pilot is gebleken dat rechtstreekse toegang voor zorgaanbieders tot JD-online 2.0 leidt tot snellere toegang tot de juiste documentatie, minder administratieve lasten en een verbeterde veiligheid als het gaat om de uitwisseling van informatie.

Hard gewerkt

Justid-teamleider Annemarie Koopmans van de afdeling Justitiële Gegevens en Rechtshulp: “Aan de uitrol is door meerdere mensen hard gewerkt, waaronder met name de collega’s van het supportteam binnen het team Informatieverwerking.” De grote hoeveelheid werk, met name aan het begin van het traject, had vooral te maken met de diversiteit aan organisaties die aangesloten moest worden.

Er is goed gekeken naar de beveiligings- en privacyaspecten. Als eerste is wettelijk vastgelegd welke zorgorganisaties recht hebben op welke justitiële informatie. Door gebruik te maken van autorisaties krijgen partijen alleen inzage in gegevens waar ze recht op hebben. Met de ontvangende partijen zijn vervolgens afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in een Gegevens Leverings Protocol (GLP). Dat beschrijft in detail welke partijen in welk kader gegevens uitwisselen en welke voorwaarden aan de gegevensleveringen gesteld kunnen worden.

Forensische tijdlijn

De aansluiting van forensische zorgaanbieders op JD-online 2.0 is een eerste stap in het beschikbaar stellen van cruciale informatie op het juiste moment voor professionals in de forensische zorg. Op dit moment wordt gewerkt aan een meer integrale presentatiewijze, waarbij informatie uit meerdere bronnen chronologisch op persoonsniveau worden gevisualiseerd. Dit project heeft de naam ‘forensische tijdlijn’ gekregen.