Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Justid start op 13 februari

Op 13 februari start het tweede klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat in opdracht van de Justitiële Informatiedienst (Justid) onder zijn afnemers wordt uitgezet. Doel van het KTO is om na te gaan in hoeverre gebruikers, leveranciers en opdrachtgevers van de diensten en systemen van Justid tevreden zijn over de dienstverlening en waar nog ruimte is voor verbeteringen op dit vlak.

Twee handen die geschud worden

De meting is gericht op het nader uitvragen van onderwerpen die naar voren zijn gekomen in het eerste KTO. Deze nulmeting vond plaats in het najaar van 2021. We zijn in dat onderzoek beoordeeld met een 7,7.

Verbetering klantgerichtheid in de toekomst

Naar aanleiding van de vorige meting en feedback die we toen gekregen hebben, kijken we bij de vervolgmeting opnieuw kritisch naar de uitkomsten. Daarnaast wil Justid graag toekomstgerichter zijn met meer aandacht voor vernieuwing. In het nieuwe onderzoek zal aandacht aan deze thema’s worden besteed.

Net als bij het vorige KTO worden respondenten in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op hun antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid om in gesprek te gaan met ons. Alleen op deze wijze kunnen we onze dienstverlening verbeteren en optimaliseren. We hopen op een hoge respons en veel reacties!