Succesvolle lancering van het strafrechtketenproject DIAS

Verzoeken van staat tot staat die gaan over de uitlevering van een persoon, hulp bij het uitvoeren van een geldstraf of het horen van een verdachte: het zijn enkele voorbeelden van internationale rechtshulpverzoeken. Vanwege de noodzakelijke vervanging van LURIS, de applicatie die tot voor kort werd gebruikt voor het registreren en afhandelen van rechtshulpverzoeken, was het van belang dat er zo snel mogelijk een eerste versie van de nieuwe applicatie werd opgeleverd, waar alle Internationaal Rechtshulp Centra (IRC’s) hun verzoeken in kunnen afhandelen.

Beeld: ©Justitiële Informatiedienst

De nieuwe en toekomstbestendige applicatie Dutch International Assistance System (DIAS) maakt dit mogelijk. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) biedt de Justitiële Informatiedienst (Justid) ondersteuning door het bouwen en beheren van DIAS. De IRC’s (regionale samenwerkingsverbanden tussen het Openbaar Ministerie en de politie), de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maken gebruik van DIAS. Het nieuwe systeem is sinds eind oktober 2022 in gebruik genomen en wordt door de gebruikers goed ontvangen.
 

“Ik vind het bijzonder knap dat men een programma heeft weten te bouwen dat meteen zo goed werkt en zo gebruiksvriendelijk is. Hulde aan de mensen die dit hebben ontwikkeld.” - LIRC


De betrokken partijen kijken met trots terug op een succesvol ketenproject door een goede samenwerking, met een mooi resultaat en binnen budget en planning. Het OM heeft de sturing van het project op zich genomen. De afstemming tussen de executive board, de stuurgroep en het ontwikkelteam was constructief en de lijnen waren hierbij kort. Het verzorgen van periodieke demo’s aan de stuurgroep en het tactisch team hebben gezorgd voor een gezamenlijk inzicht in het ontwikkelproces. Door vanuit alle ketenpartners de experts aan tafel te brengen ontstond er verbinding en de noodzakelijke afstemming. Met de inzet van een gebruikersraad werden tijdig de juiste onderwerpen besproken, was er voldoende ruimte voor inbreng vanuit de verschillende organisaties en werden zo verrassingen voorkomen. Dit alles heeft mede bijgedragen aan een goede samenwerking en het resultaat. De komende maanden wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor beheerders en mogelijkheden voor het maken van rapportages.
 

“Verbinding staat centraal. Vanuit alle ketenpartners zitten de experts aan tafel, zijn we in gesprek met de gebruikersraad om verrassingen te voorkomen en hebben de tussentijdse evaluaties en demo’s bijgedragen aan het eindproduct. Dat de gebruikerservaringen positief zijn is iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn.” – Projectmanager DIAS


DIAS wordt ontwikkeld door een devopsteam. Justid bouwt de applicatie en neemt het beheer op zich. Hierbij hebben zij samengewerkt met de Justitiële ICT Organisatie, die een aantal medewerkers voor het devopsteam heeft geleverd. De gebruikersorganisaties zijn vertegenwoordigd door twee product-owners vanuit het OM en de politie. Daarnaast is er een gebruikersraad die wensen prioriteert. Justid levert de product-owner die het brede perspectief monitort, inclusief de back log en het life cycle management. Na de oplevering blijft een deel van het team in stand en dit devopsteam draagt samen met de product-owner zorg voor nieuwe wensen, beheer en onderhoud. Het team blijft ook in de toekomst nauw samenwerken met de gebruikersraad.
 

“Een heel erg mooi resultaat van al jullie inspanningen. Ik werkte er vandaag met gemak mee; nu al vertrouwd. Het maakt me weer eens trots op onze organisatie(s).” - Landelijk Parket, OM


De applicatie is gebouwd met moderne technieken. Het maakt gebruik van een Angular frontend en verschillende Spring Boot microservices voor de backend. Deze onderdelen draaien als containers binnen het rancher platform bij Justid. De applicatie wordt met federatieve services via het informatieportaal aan gebruikers beschikbaar gesteld. Bij een vervolgoplevering komt ook de mogelijkheid om door middel van koppelingen via eigen systemen informatie in te voeren en op te halen uit DIAS.

Voor nadere informatie over de ontwikkeling van DIAS kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst info@justid.nl.