Knelpunten en uitdagingen 2022 gedeeld met Tweede Kamer

We hebben vanuit de Justitiële Informatiedienst (Justid) voor het eerst een Stand van de Uitvoering aangeleverd aan de Tweede Kamer. Hierin geven we over het jaar 2022 aan welke knelpunten we in de praktijk signaleren, hoe we daarmee omgaan en hoe we toewerken naar oplossingen om die knelpunten weg te nemen. 

Stand van de Uitvoering Justitiële Informatiedienst 2022

De knelpunten en dilemma’s die wij ervaren in onze informatievoorziening raken direct en indirect ook de burger. Als partner in de keten met een wettelijke taak en als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid moet Justid voldoen aan de hoge verwachtingen die de samenleving – met recht en reden – stelt. De professionals in de keten moeten op het moment dat het nodig is, toegang hebben tot juiste en volledige informatie. Daarnaast willen burgers er zeker van zijn dat de overheid zorgvuldig omgaat met zijn of haar persoonlijke gegevens.

De Stand van de Uitvoering laat niet alleen zien waar de knelpunten zitten, maar laat ook juist zien wat we er mee gaan doen en wat daarvoor nodig is. Het biedt de Tweede Kamer inzicht in de uitdagingen waar Justid voor staat. We waarderen dan ook de mogelijkheid om op deze manier de kamer te informeren. Het initiatief om Standen van de Uitvoering te laten opstellen en deze breed te delen vloeit voort uit Werk aan Uitvoering  (WaU), het overheidsbrede programma ter verbetering van de publieke dienstverlening.