Van meeloopstage naar traineeship: vier maanden meekijken bij Justid

Welke invloed heeft de opkomst van digitalisering op de maatschappij? Deze vraag heeft een centrale rol gespeeld in de laatste jaren van de studie van Femke Pazie (22). Zij studeerde Mediastudies aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met als afstudeerrichting Datafication and Digital Literacy. Bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) heeft zij praktijkervaring opgedaan in een meeloopstage. In de vier maanden die Femke bij Justid heeft doorgebracht heeft zij meer dan alleen antwoord op de vraag aan het begin van de alinea gekregen. “Ik weet door mijn stage bij Justid nu ook zeker dat een baan bij de overheid iets voor me is.”

Femke Pazie en Gerben Kleine (inzet)

Hoe kom je als student bij Justid uit? “Onderwerpen als de toeslagenaffaire hebben me altijd al geïnteresseerd. Ik had daar al eens een paper over geschreven”, vertelt Femke. Ze wilde graag meer weten over het functioneren van de overheid. “Ik hield daarom de site van Werken voor Nederland in de gaten. Op een dag zag ik de vacature van Justid voor een meeloopstage voorbij komen. Ik heb daar toen meteen op gereageerd. Het was daarna snel geregeld.”

Mooie kans

De stageplek van Femke is beschikbaar gesteld door de directie Informatiehuishouding (IHH) van Justid. “Eén van de problemen binnen het domein van Informatiehuishouding is dat er te weinig mensen zijn. Meeloopstages zijn een mooie manier om mensen kennis te laten maken met het werk”, verklaart IHH-directieadviseur Gerben Kleine, die de rol van stagebegeleider van Femke op zich heeft genomen.

“Voor IHH hadden we een aantal stages uitgevraagd toen we nog een programmadirectie waren, waaronder de stage van Femke. Het was en is onze wens om waar mogelijk stagiairs in onze werkzaamheden te betrekken. Binnen Justid bestaan veel mogelijkheden voor opleidingen en stages. Voor studenten een mooie kans om te zien hoe de samenleving zich verhoudt”, zegt Gerben.

Veel vrijheid

Volgens Femke bood de stage veel vrijheid. “Ik kon mijn interesses aangeven en uitzoeken wat bij me past. Omdat het een meeloopstage betrof, had ik geen duidelijk afgebakende opdracht. Ik ben begonnen door mee te lopen met een collega. Daarna heb ik werkzaamheden verricht voor een project rond AI-trainingsdatasets. Ik heb een zogeheten persona gemaakt en een klantreis uitgewerkt. Ook heb ik interviews gedaan.”

Inmiddels heeft Femke haar meeloopstage én haar studie afgerond. “Voor mijn meeloopstage moest ik een stageverslag met eigen ervaringen opstellen. Ik moest daarin onder meer vertellen wat ik heb gedaan, wat ik ervan vond en hoe de stage aansluit bij mijn studie. Wat ik van mijn stage vond? Het was leuk om mee te kijken bij Justid en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in het algemeen. Ik wilde met de stage uitzoeken wat ik later zou willen doen. Ik weet nu zeker dat een baan bij de overheid iets voor me is. Ik wil graag iets bijdragen aan de maatschappij.”

Verschillende stagevormen

Binnen IHH – inmiddels als reguliere directie opgenomen in de organisatie van Justid -  is inmiddels ervaring opgedaan met verschillende stagevormen. Gerben: “We hebben de afgelopen tijd twee meewerkstages aangeboden. Dat paste goed in de periode waarin we nog programmadirectie waren. Ook hadden we een afstudeerstage. Die was redelijk ingekaderd en gericht op onderzoek.”

“Meewerkstages moet je toch zien vanuit een andere invalshoek”, vervolgt Gerben. “Ze geven ons als directie veel vrijheid. We stimuleerden stagiairs om over grenzen van afdelingen te kijken. Ook buiten Justid: wat gebeurt er bij de rest van de overheid?” Zo ging Femke onder meer mee naar werkbezoeken, conferenties en kreeg ze zelfs een rondleiding in een Penitentiaire Inrichting.

Ervaringen delen

Binnen Justid zijn doorgaans meerdere stagairs op verschillende afdelingen actief. Er is daarom regelmatig contact tussen de verschillende studenten bij Justid. “Ik ging regelmatig in Almelo even samen met de andere stagairs zitten. Het is leuk om zaken met elkaar te delen”, aldus Femke.

“Het delen van ervaringen is sowieso heel belangrijk binnen de overheid”, vervolgt Gerben. “Hoe kunnen we ons werk en de dagelijkse uitdagingen het beste vorm geven? Een frisse blik van buiten helpt. Het houdt je scherp. De overheid is vrij gesloten vanuit studieoogpunt, stages helpen om inzicht in het werk van de overheid te krijgen.”

En nu?

Femke gaat binnenkort beginnen met haar Rijks I-Traineeship. “Ik ga opnieuw aan de slag op het gebied van IHH, maar nu bij Binnenlandse Zaken.” Ze kijkt uit naar de periode die voor haar ligt. “Het lijkt me leuk om mijn mede-trainees te ontmoeten en van elkaar te leren, net zoals dat bij Justid gebeurde.” Gerben: “Het is helemaal mooi dat ze vanuit haar stage door kan groeien naar een traineeship. Ik vind het ook leuk dat ze actief blijft op het vlak van IHH.”

Heeft Femke nog tips voor aankomende stagairs? “Geef aan wat je leuk vind en maak daar afspraken over. Pak de kans om dingen te ontdekken. Mijn stage bood me de kans om te zien hoe het binnen het domein van JenV is. Ik zou een stage bij Justid aanbevelen, zeker als je interesse hebt in justitie en veiligheid.”

Meer weten over stage- en afstudeermogelijkheden binnen Justid? Neem dan contact op met het stagebureau via info@justid.nl