100 miljoenste document opgeslagen in CDD+

Begin augustus, in de nacht van 11 op 12 augustus om precies te zijn, is het 100 miljoenste document opgeslagen in het Centraal Digitaal Depot+ (CDD+). Een mijlpaal voor het archiefsysteem van de Justitiële Informatiedienst (Justid), dat sinds 2008 documenten en bestanden opslaat van onderdelen binnen Justitie en Veiligheid (JenV). Maar tijd om bij deze mijlpaal stil te staan is er niet; de volgende 100 miljoen liggen al op stapel.

In het CDD+ worden persoons- en procesdossiers en onderdelen van dossiers met bijbehorende metadata opgeslagen. Het gaat hierbij niet alleen om digitale tekstdocumenten, maar bijvoorbeeld ook om multimediabestanden. Naast de archieffunctie, biedt CDD+ een basis voor het delen van gegevens, zoals dat al jaren in de migratieketen gebeurt.

Maar ook binnen de strafrechtketen wint de dienst aan terrein, zo legt Carolus van Es, teamleider van de Archiveringsdienst binnen Justid uit: “De Archiefwet verplicht overheidsorganisaties om informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden én om deze te vernietigen wanneer de bewaartermijn is verlopen of om ze over te brengen naar het Nationaal Archief als ze permanent bewaard moeten worden.”

Betrouwbaar en toegankelijk
Van Es: “Met het CDD+ beschikt JenV altijd over een betrouwbaar en toegankelijk digitaal archief.” Van documenten die in het CDD+ zijn opgeslagen wordt de integriteit gewaarborgd; er worden geen wijzigingen meer aangebracht. Daarnaast is het CDD+ veilig en voldoet het aan de geldende voorschriften voor informatiebeveiliging.

Doordat steeds meer organisaties gebruikmaken van de archiveringsdienst, is de verwachting dat de komende drie tot vier jaar het aantal gearchiveerde documenten van 100 miljoen wordt uitgebreid naar 200 miljoen en uiteindelijk zal groeien naar ongeveer 1 miljard. Daarbij zal ook de samenstelling veranderen.

De eerste 100 miljoen bestaat voor het overgrote deel uit tekstbestanden en foto’s. In de toekomst zal het aandeel van multimedia en databestanden toenemen. Van Es: “Organisaties zien de voordelen van CDD+. Zo duidt de ‘plus’ in CDD op de toegepaste expertise op het gebied van wetgeving en archivering en bijbehorende dienstverlening.”

Duurzame opslag
Ook duurzaamheid, oftewel duurzame opslag, is volgens manager Gerald van Zuthem van de Digitaliserings- en Archiveringsdienst (DAD) van Justid iets waar veel aandacht voor is. Zo is het CDD+ gebaseerd op het principe ‘enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik’. Daarmee wordt geborgd dat er een single point of truth bestaat. Verder worden bestanden zoveel mogelijk omgezet naar een toekomstbestendig formaat. Dat betekent dat alles dat wordt opgeslagen ook in de toekomst opvraagbaar, bruikbaar/leesbaar en toegankelijk is.

Het CCD+ blijft zich daarom, ook in de toekomst, doorontwikkelen. Op naar 1 miljard!