Justid inspireert tijdens het JenV Data Science Symposium

Justid was woensdag 1 november aanwezig bij het JenV Data Science Symposium in Den Haag, waar dataspecialisten in een vol auditorium samenkwamen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Integratiespecialist Antoon Bijen verzorgde vanuit Justid samen met het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) een sessie over API-gegevensdeling. Onze Chief Data Officer Suzanne Hartholt praatte de specialisten bij over de mogelijkheden van anonimiseren en pseudonimiseren bij JenV.

“Een inspirerende bijeenkomst”, volgens beide collega’s, voor zowel hen als de aanwezigen. Zo nam Hartholt de dataspecialisten mee in de opzet van de Anonimisering- en Pseudonimiseringsvoorziening van Justid die Verbindingen en Veiligheid heeft opgeleverd met gelden vanuit het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Eén loket-gedachte
Volgens de data officer bestaat bescherming van persoonsgegevens vaak uit maatwerk. Anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens is in veel gevallen verplicht, maar er bestaan ook situaties waarbij volledige persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het doel van verwerking. Om zo privacyvriendelijk mogelijk gegevens te verwerken, is de voorziening ontworpen vanuit de ‘één loket-gedachte’. Er is één multidisciplinair ingerichte interface opgezet met privacyvriendelijke deeldiensten, die naar de datadelingsbehoefte van betrokken partijen kunnen groeien of verkleind kunnen worden.

API-gegevensdeling
In de sessie over API-gegevensdeling werd een beeld geschetst van hoe API’s (Application Programming Interface), in combinatie met events, kunnen worden ingezet om informatie flexibeler te delen. Zo kent data science veel disciplines, die gemeen hebben dat er grote hoeveelheden data nodig zijn om invulling te geven aan onderliggende vraagstukken. Het is van belang dat deze data beschikbaar wordt gemaakt, gebruikt mag worden, van voldoende kwaliteit is én van voldoende context is voorzien. “Een behoorlijke uitdaging, zeker met de verschillende ketens binnen JenV, met elk hun eigen specifieke aandachtspunten”, aldus Bijen.

“Door middel van een centrale API-catalogus, in combinatie met decentrale developer portals, zorgen we ervoor dat services vindbaar worden gemaakt. Ook stellen we afnemers in staat om zelf al de eerste verkenning op nieuwe informatie-uitwisselingen te doen, waarbij de context waarin een API beschikbaar wordt gesteld onderdeel is van de documentatie.”

Van applicatiecentrisch naar datacentrisch
Naast de bijdrage van Justid werd plenair gesproken over de focus van applicatiecentrisch naar datacentrisch met één authentieke database als fundament voor het bouwen van applicaties.

De voorzitter van de Chief Data Officer Raad inspireerde de aanwezigen met zijn droom: ‘Wat nou als we alle gegevens delen?’ Volgens hem is het delen van gegevens een groot issue en zou het een droom zijn als we gewoon met elkaar delen welke gegevens we hebben en hoe een stakeholder aan deze gegevens kan komen.

In zogeheten Break out-sessies werd vervolgens onder meer gesproken over MLops (Machine Learning Model Operationalization Management) en het toezicht op algoritmes.

Mooi om als Justid bij aanwezig te zijn geweest!